C.i.A

برنامه صورت وضعیت پیمانکاران جزء

Contractors. Invoice . ApplicationContractors. invoice . Application

پس از عقد قرارداد با پیمانکار جزءکلیه فعالیت های مرتبط با پیمانکاران را به C.i.A واگذار کنید.

    • C.i.A ریزمتره ، خروجی ریزمتره ، مالی و روکش مالی با سرعت و دقت بالا تولید می کند
    • C.i.A مجموعه صورت وضعیت های یک پیمانکار و همه پیمانکاران و جمع بندی مبالغ صورت وضعیت شده و مقایسه با مبالغ قراردادی هر پیمانکار و همه پیمانکاران را میسر می کند.
    • C.i.A بجز قرارداد کلیه صورت وضعیت ها ، ملحقات و فرایندهای مرتبط با پیمانکاران جز که نیاز دفاتر فنی پیمانکاران اصلی است را تهیه می کند و شما می توانید آن را به چاپ رسانید و یا خروجی آنرا در فرمت های شکیل ذخیره سازی نمایید.
    • C.i.A  برای هر پیمانکار پوشه ایجاد می کند و بصورت تفکیک شده هر گزارشی را در پوشه مخصوص به خود ذخیره می کند.

گزارشات کلی

1-      ایجاد لیست منسجم از پیمانکاران جزء پروژه

2-      تهیه صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی

3-      قابلیت گزارش مبالغ صورت وضعیت های هر پیمانکار در یک جدول ( هر قرارداد جدول مخصوص خود را دارا می باشد)

4-      قابلیت گزارش مبالغ تجمعی همه پیمانکاران

5-      قابلیت فیلتر نمودن و گزارش گرفتن از مبالغ تجمعی یک یا چند پیمانکار

6-       ارایه گزارش از وضعیت قرارداد پیمانکاران ( چه از لحاظ سقف قراردادی و چه از لحاظ تاریخ قرارداد)


CiA

پرواز بر فراز قله ها

CiA
طلوعی بر ساحل آرامش

به سادگی دمیدن در قاصدک

صفحه نخست جدول مشخصات پیمانکاران

در این جدول نمای کلی از فهرست پیمانکاران و امکان دسترسی به پرونده هر پیمانکار به صورت مستقل پیش بینی شده است


فرم مشخصات قراردادی همه پیمانکاران

در این فرم مقدار تجمعی آخرین صورت وضعیت و مقایسه با مبلغ قرارداد و الحاقیه های قرارداد نمایش داده می شود

همچنین با داشتن  قابلیت فیلتر ،  چاپ و خروجی به اکسل و pdf وضعیت کلی همه پیمانکاران یا پیمانکاران مشخصی را نمایش می دهد.


فرم ردیف های قراردادی

 در این فرم ردیف های قراردادی تهیه می شود و شرح ردیف ، واحد ، بهای واحد و مبلغ کل هر ردیف و مبلغ کل قرارداد درج می گردد.

در این فرم شما قادر به ایجاد ردیف های مقطوع نیز می باشید.

در نظر داشته باشید

در صورتیکه پس از عقد قرارداد بخواهید ردیف به قرارداد اضافه کنید این ردیف ستاره دار محسوب شده و باید در بخش آیتم های  الحاقیه نوشته شود.


فرم صورت وضعیت پیمانکاران جزء

در این فرم صورت وضعیت جدید ایجاد می شود و مبالغ هر صورت وضعیت به صورت دوره ای و تجمعی نمایش داده می شود.
پس از انتخاب شماره صورت وضعیت وارد فرم ریزمتره شده و ریزمتره را تهیه، ویرایش و یا چاپ می کنید.
در این فرم ، از گزارش صورت وضعیت ها به سه شکل اکسل ، متن و پی دی اف می توان خروجی گرفت.
در این فرم قابلیت ملاحظات برای هر صورت وضعیت فراهم شده است.
در این فرم وضعیت هر صورت وضعیت و مراحل تهیه و تاییدهای مربوطه قابل درج می باشد. ( در بخش اعلان ها)


فرم ریزمتره صورت وضعیت پیمانکاران جزء

1- فرم های ورودی ریزمتره با قابلیت قفل ستونهایی که مورد نیاز نیستند و برداشتن قفل

2- امکان انتخاب (select) ردیفهای ریزمتره

3- با وارد کردن شماره ردیف قرارداد ، نوع ردیف (ستاره دار ، قرارداد ، اضافه و کسر ) ، شرح ردیف ، واحد و بهای واحد نملیش داده می شود

 و پس از ورود مقادیر محاسبات انجام می گردد. در هنگام ورود محاسبات ایرادهای محاسباتی مشخص می گردد و کاربر ملزم به اصلاح آن می باشد.

4- امکان ایجاد هدر برای هر قسمت (بطور مثال برای هر اتاق یک هدر تعریف شود)

5-انجام فیلتر و تغییر ترتیب به صورت دلخواه

6- ایجاد گزارش از ریزمتره ، مالی صورت وضعیت و روکش صورت وضعیت

7- مشخص نمودن وضعیت مبلغ صورت وضعیت با قرارداد و الحاقیه ها در روکش


ملحقات قراردادی پیمانکاران جزء

در این فرم لیست انواع ملحقات قراردادی ثبت می شود و شما به ملحقات قراردادی جهت ایجاد و ویرایش دسترسی خواهید داشت .

این ملحقات شامل : تحویل زمین، الحاقیه (افزایش زمان، افزایش مبلغ ، افزایش شرایط به قرارداد و افزایش آیتم های جدید چه مقطوع چه بهای واحد دار )، ابلاغ بیست و پنج درصد ، آزادسازی حسن انجام کار ، تحویل موقت ، تحویل قطعی ، تسویه حساب  می باشد.

توجه داشته باشید این  بخش ها صرفا متن تایپ شده نیستند بلکه مقادیر (آیتم ، مبلغ ، تاریخ ) کاربردی بوده و مفاد آن در برنامه اعمال می شود و بخشی از زیر پروژه محسوب می گردد.


Gallery CiA


مشخصات کلی ، فرم پیمان جدید ، ورود آیتم های قراردادی، فرم ایجاد صورت وضعیت جدید


ایجاد ریزمتره  و تهیه گزارش ریزمتره ، مالی ، خلاصه مالی (روکش صورت وضعیت)


ملحقات قراردادی ( تحویل زمین، آزادسازی حسن انجام کار، ابلاغ 25 درصد قرارداد ، الحاقیه افزایش مبلغ و زمان و ردیف های جدید ستاره دار ، تسویه حساب نهایی)


invoice

Contractors

ایمیل تماس با ما

contact us

به ما ایمیل بفرستید

عنوان : در خصوص برنامه CiA

هزینه برنامه CiA

The cost of CIA

C.I.A

صورت وضعیت پیمانکاران جزء

هزینه نسخه اصلی مبلغ هشت میلیون تومان